AKTUÁLNĚ

Nejnovější informace z oblasti dotací na jednom místě

 

Vzdělávání zaměstnanců z OPZ

22.2.2019 - pátek
 

Dne 15.3. očekáváme vyhlášení výzvy v Operačním programu zaměstnanost. Výzva poskytne dotaci na vzdělání většího počtu zaměstnanců napříč organizační strukturou. Podporovány budou obecné i odborné kurzy, hard skills a také soft skills. Žádat mohou malé i velké podniky.  

Technologie high - tech

29.1.2019 - úterý
 

Od března 2019 bude možné podávat žadosti o dotace na high - tech vybavení. Projekty musí být v souladu s vládní iniciací strategie průmyslu 4.0.  Malé a střední podniky mohou získat až 20 mil. Kč na nákup strojů a zařízení.

Technologie pro začínající podnikatele

28.1.2019 - pondělí
 

Agentura API vyhlásila výzvu, která přináší možnosti pro začínající podnikatele, kteří vznikli mezi lety 2014 až 2017 a mají méně než 49 zaměstnanců. Podpora je ve výši 45 % na výrobní technologie při dotaci v rozmezí 450 tis. Kč až 1 mil. Kč. Příjem žádostí probíhá od ledna 2019 do konce května 2019.  

Vzdělávání zaměstnanců POVEZII pokračuje 

14.1.2019 - pondělí
 

Pokud plánujete vzdělávat zaměstnance v odborných dovednostech, které souvisí přímo s výkonem dané pozice, máte možnost získat dotaci. Úřad práce proplatí 85% nákladů externího vzdělavatele a refundaci mzdy do výše 198 Kč/h. Příjem žádostí probíhá kontinuálně.  

Dotační program Marketing 

2.1.2019 - středa
 

Agentura pro podnikání a inovace (API) vyhlásila výzvu v programu Marketing. Malé a střední podniky můžou získat až 4 mil. Kč z evropských fondů na účast na zahraničních výstavách a veletrzích. Příjem žádostí proběhne v termínu od 1.3. do 31.5. 2019. 

Nízkouhlíkové technologie 

5.12.2018 - středa
 

Byla otevřena nová výzva dotačního programu Nízkouhlíkové technologie. V rámci programu můžete získat dotaci z evropských fondů v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Žádosti je možné podávat do května 2019 a získat až 30 mil Kč. 

Podpora sociálního podnikání

20.11.2018 - úterý
 

K dnešnímu dni dochází k aktualizaci výzvy číslo 129 na podporu sociálního podnikání Operačního programu zaměstnanost. Alokace byla navýšena o 50 mil. Kč na 170 mil. Kč a žádosti je možné nově podávat až do 28.6.2019 12:00h.  

Nová výzva dotačního programu Potenciál

1.10.2018 - pondělí
 

S tímto programem je možné financovat vybudování podnikového výzkumného a vývojového zázemí či vybavení k uskutečnění průmyslového výzkumu a vývoje. Na projekt lze získat až 30 mil. Kč. Žádosti je možné podávat od 1. října do 15. ledna 2019.

7. kolo Programu rozvoje venkova

20.8.2018 - pondělí
 

Program rozvoje venkova přichází s novými možnostmi investic, mezi které patří například nvestice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů nebo technika a technologie pro lesní hospodářství. Letos je možné pokrýt až 60 % všech způsobiliých výdajů projektu.

Vyhlášení výzvy v programu Úspory energie

29.6.2018 - pátek
 

Od 2. července bude možné podávat dotační žádosti v programu Úspory energie. V rámci tohoto programu je tak k dispozici významná podpora na zefektivnění energetického hospodaření. Peníze lze využít na celkové zateplení budov, výměnu energeticky neefektivních zařízení a řadu dalších. Dotace je možná až ve výši 400 mil Kč.

Vyhlášení výzvy v programu ICT

28.6.2018 - čtvrtek
 

Od 31. srpna bude možné podávat dotační žádosti v programu ICT a sdílené služby – Datová centra. V rámci tohoto programu je tak k dispozici významná podpora na kompletní vybavení datového centra a také podpora na náklady spojené se stavbou nebo pořízením pozemku. Získat můžete dotaci až 150 mil. Kč.

Vyhlášení výzvy v programu Školící střediska

26.6.2018 - úterý
 

Od 15. srpna bude možné podávat dotační žádosti v programu Školící střediska. V rámci tohoto programu máte šanci modernizovat stávající prostory nebo rovnou postavit nové školící středisko. Rovněž je možné dotovat vybavení moderní technologií. Získat lze dotaci až 5 mil Kč.

Vyhlášení výzvy v programu ICT

25.6.2018 - pondělí
 

Od 28. srpna bude možné podávat dotační žádosti v programu ICT a sdílené služby - Centra sdílených služeb. V rámci tohoto programu se tak nabízí příležitost zprovoznit nebo rozšířit centrum sdílených služeb a získat zajímavou finanční částku zejména na mzdy zaměstnanců. Z programu je k dispozici dotace až 100 mil. Kč.

Vyhlášení výzvy v programu Nemovitosti

22.6.2018 - pátek
 

Od 22.října bude možné podávat dotační žádosti v programu Nemovitosti. V rámci tohoto programu je možné dotovat především stavební úpravy technicky poškozených budov určených pro výrobu. Dotaci lze také uplatnit na projektovou a inženýrskou činnost. Z programu je možné získat dotaci až 30 mil. Kč.

Vyhlášení výzvy v programu Aplikace

15.6.2018 - pátek
 

Od 28. srpna bude možné podávat žádosti o dotace v programu Aplikace. V rámci tohoto programu lze financovat zejména mzdy zaměstnanců a materiál k realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Dotaci lze také využít pro IT firmy na vývoj nových IT řešení a aplikací. Můžete získat dotaci až 30 mil. Kč.

Vyhlášení výzvy v programu Inovace

15.6.2018 - pátek
 

Od 26. září bude možné podávat žádosti o dotace v programu Inovace. V rámci tohoto programu můžete financovat technologie pro inovované výrobky, uvést je do výroby a následně na trh. Je možné získat dotaci až 40 mil. Kč.

Vyhlášení výzvy v programu Potenciál

15.6.2018 - pátek
 

Od 1. října bude možné podávat žádosti o dotace v programu Potenciál. V rámci tohoto programu můžete financovat vybudování podnikového výzkumného a vývojového zázemí nebo vybavení k realizaci průmyslového výzkumu a vývoje. Získat můžete dotaci až 30 mil. Kč.

Červen ve znamení dotací

31.5.2018 - čtvrtek
 

V červnu je v plánu vyhlášení rekordního počtu dotačních titulů v objemu více než 20 miliard Kč. Bude možné získat dotační peníze téměř na všechny aspekty vašeho podnikání. Využijte tak jedinečné příležitosti získat poslední velké dotace v období 2014 - 2020.

Rozšíření dotačního programu TRIO 

7.5.2018 - pondělí
 

Blíží se další šance žádat o dotace v nově plánované 4. veřejné soutěži programu TRIO. Program podporuje projekty, které jsou řešeny v rámci spolupráce podniků a výzkumných organizací. Podle informací MPO by měla soutěž odstartovat v průběhu září.

Nová výzva na podporu výzkumu a vývoje v oblasti zemědělství

29.3.2018 - čtvrtek
 

Program si klade za cíl podporu výzkumných a vývojových činností zaměřených na oblasti zemědělství. Hlavním žadatelem o podporu z programu Země musí být vždy výzkumná organizace . Žádosti se podávají elektronicky do 17.5. 2018.Posuny v harmonogramu výzev OPPIK

1.2.2018 - čtvrtek

Ministerstvo průmyslu a obchodu odsouvá vyhlášení některých výzev OPPIK. Tato změna se určitě týká dotačního programu Potenciál a programu ICT a sdílené služby.Podniky čeká další vlna dotačních výzev

8.11.2017 - středa
 

V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se v nejbližších týdnech chystá hned několik zajímavých dotačních výzev v rámci programů Úspory energie,  Aplikace, ICT a sdílené služby a Marketing.

Připravované výzvy na výzkum, vývoj a inovace

4.5.2017 - čtvrtek
 

V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) budou v létě vyhlášeny dotační výzvy v programech Aplikace, Inovace a Potenciál. Pravděpodobně se jedná o poslední možnost, jak získat vysokou dotaci na projekty v oblastech výzkumu, vývoje a inovací.


Vzdělávání zaměstnanců

7.4.2017 - pátek
 

Úřad práce ČR opět otevírá oblíbený program Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. V průběžné výzvě je alokována 1 mld. Kč a bude otevřena do vyčerpání alokace. Firmy díky tomuto programu můžou žádat o dotace na vzdělávání současných i budoucích zaměstnanců, včetně náhrad mzdy školených zaměstnanců.

Vysokorychlostní internet 

13.3.2017 - pátek
 

Ještě v březnu se očekává vyhlášení dotační výzvy na projekty modernizace a rozšiřování infrastruktury NGA sítí, zejména pokrývání bílých míst, kde přístup k těmto sítím zatím neexistuje. Dotace je určena pro fyzické nebo právnické osoby provozující veřejné sítě elektronických komunikací a vlastnící registraci ČTÚ. Projekt může získat dotaci až 200 mil. Kč.


NUT Nízkouhlíkové technologie  

10.2.2017 - pátek
 

Díky dotačnímu programu bude možné částkou až 10 mil. Kč podpořit pořízení elektromobilu. Finance z EU lze využít i na pořízení dobíjecí stanice. Dotace z EU se vztahuje rovněž na pilotní projekty pro zavádění technologií akumulace energie aj. Termín přijímání žádostí o dotaci je stanoven na 1. 3.


(ITI) Integrované územní investice   

25.1.2017 - středa

Nový program ITI - integrované územní investice přináší dotační prostředky z různých operačních programů zacílené na pět aglomerací. Šanci mají projekty z Hradecko-pardubické aglomerace; Plzeňské metropolitní oblasti; Brněnské metropolitní oblasti; Olomoucké aglomerace a Ostravské metropolitní oblasti.  

             

Podnikání a inovace - vyhlášení nových výzev   

25.10.2016 - úterý

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. 10. 2016 nové výzvy v šesti programech podpory v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

ICT a sdílené služby – Výzva II, ICT a sdílené služby – Výzva III, Školicí střediska – Výzva II, Nemovitosti – Výzva II, Spolupráce – Klastry – Výzva III, Partnerství znalostního transferu – Výzva II a Marketing – Výzva II.              

Národní dotace na podporu bydlení   

18.10.2016 - úterý

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení. V celkem čtyřech podprogramech lze žádat o prostředky na regeneraci sídlišť, vznik podporovaných bytů, výměnu olověných rozvodů nebo pořízení výtahu a bezbariérových přístupů do bytových domů. Žádosti je možné podávat do 30. prosince 2016. Ze státního rozpočtu je k dispozici celkem 411 milionů korun.   

   

                                                  

Vzdělávání členských organizací spolků   

15.9.2016 - čtvrtek

V rámci výzvy – 60 OP Zaměstnanost mohou žádat profesní a podnikatelská sdružení. Výzva poskytne dotaci do výše až 100% výdajů na vzdělání většího počtu zaměstnanců členských organizací spolků, sdružení aj. a v různých oblastech, př. vzdělávání v oblasti soft skills, jazyků, IT, odborné a technické vzdělávání. Minimální výše projektu očekávána ve výši 1,8 mil. Kč a příjem žádostí je ohlášen na 3.10.2016. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci (HPP a DPČ). Hodnoceny budou pouze formální kritéria, tzn. rozhodující pro úspěch je rychlost podání žádosti.     

                                                  

Podpora začínajícím podnikatelům

12.9.2016 - pondělí

Cílem programu Rizikový kapitál je podpora přístupu malých a středních podniků k rizikovému financování v raných fázích jejich rozvoje (tzv. seed kapitál a start—up kapitál). V programu je alokováno celkem 53 mil. euro ze zdrojů evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci investic by se však měl vždy podílet rovněž soukromý kapitál. První projekty start—upů se budou moci o podporu ucházet v průběhu roku 2017. Hodnotit se bude především tržní potenciál podnikatelských projektů.     

                                                  

Operační program Zaměstnanost - Výzva č. 43

24.5.2016 - úterý

Výzva poskytne dotaci do výše 85% výdajů na vzdělání většího počtu zaměstnanců napříč organizační strukturou a v různých oblastech, př. vzdělávání v oblasti soft skills, jazyků, IT, odborné a technické vzdělávání. Minimální výše projektu očekávána ve výši 500 tis. Kč a očekávaný termín vyhlášení je půle června 2016 s příjmem žádostí min. 2 měsíce. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci (včetně potenciálních nových zaměstnanců). Žádat mohou firmy bez ohledu na velikost a obor působení.                                                   

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

15.3.2016 - úterý

Od 31. 3. 2016 bude možné žádat o podporu z operačního programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II). Zaměstnavatelé mohou žádat o proplacení nákladů na odborné vzdělávací aktivity pro své zaměstnance a zároveň uhrazení jejich mezd po dobu jejich účasti na vzdělání. A to až do výše 85 % vynaložených nákladů s maximální měsíční částkou 500 000 Kč.                                                       

Předčasné uzavření výzvy OP PIK TechnologieIII

20.1.2016 - středa

Přestože Technologie – Výzva III byla původně vyhlášena až do 4. 5. 2016, dne 19. 1. došlo v souladu s pravidly Výzvy k ukončení příjmu žádostí o podporu, z důvodu dosažení alokace 3 mld. Kč. Není tedy již dále možné v rámci této výzvy projekty předkládat. 

Očekáváme, že příští výzva bude vyhlášena s obdobnými parametry v druhém kvartálu roku 2016.                                                                               

Ministertsvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí vyhlásilo 7 nových z OP ŽP 2014 - 2020. Příjem žádostí je spuštěn v noci ze 14.10.2015 na 15.10.2015 až do 5.1.2016 s celkovou alokací až 6 mld. Kč. 

Výzvy jsou určeny pro zkvalitnění hospodářské infrastruktury, nakládání s odpady, rekultivaci skládek, energetické úspory, ochranu ovzduší a eliminaci průmyslového znečištění. Žadatelem mohou být obce a města, dobrovolné svazky obcí, městské části Prahy, příspěvkové organizace a obchodní organizace ovládané z více jak 50 % městy a obcemi.

Vyhlášení nových výzev z OPŽP 2014 - 2020

14.10.2015 - středa

Ministertsvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí vyhlásilo 7 nových z OP ŽP 2014 - 2020. Příjem žádostí je spuštěn v noci ze 14.10.2015 na 15.10.2015 až do 5.1.2016 s celkovou alokací až 6 mld. Kč. 

Výzvy jsou určeny pro zkvalitnění hospodářské infrastruktury, nakládání s odpady, rekultivaci skládek, energetické úspory, ochranu ovzduší a eliminaci průmyslového znečištění. Žadatelem mohou být obce a města, dobrovolné svazky obcí, městské části Prahy, příspěvkové organizace a obchodní organizace ovládané z více jak 50 % městy a obcemi.

Nová výzva Technologie II v OP PIK

21.9.2015 - pondělí

Od 21. září 2015 je zahájen příjem dotačních žádostí pro II. výzvu programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva je určena pouze pro podpořené žadatele, kterým byla schválena předběžná žádost o podporu v rámci III. výzvy IV. prodloužení programu Rozvoj OP PI. 

Maximální výše podpory je 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik, 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik. Alokace je 2 mld. Kč a výše dotace na 2 projekt je mezi 1 - 30 mil. Kč. 

Mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže

9.9.2015 - středa

V rámci OP Zaměstnanost byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena výzva, jejímž cílem je podpora vzdělávacích a motivačních aktivit cílové skupiny, zahraničních stáží a dalších. Dále intenzivní podpora pro vstup cílové skupiny na trh práce nebo jejího dalšího vzdělávání po jejím návratu do ČR. 

Žadatelem mohou být vzdělávací instituce, agentury práce, NNO, kraje a obce a jimi zřizované organizace. Míra podpory je až 100 %, rozmezí výdajů na 1 projekt se pohybuje od 1 - 100 mil. Kč, příjem žádostí bude od 1.9.2015 do 30.10.2015.

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Harmonogram výzev OP PIK na 2016

22.11.2015 - pondělí

MPO v pondělí zveřejnilo nový harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016. Finanční prostředky budou moci být využity především na spolufinacování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a v souvisejících službách. 

Podpora bude poskytnuta formou dotací a finančních nástrojů. Šanci mají projekty z celé České republiky vyjma hlavního města Prahy. 

Vyhlášení nových výzev z OPŽP 2014 - 2020

14.10.2015 - středa

Ministertsvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí vyhlásilo 7 nových z OP ŽP 2014 - 2020. Příjem žádostí je spuštěn v noci ze 14.10.2015 na 15.10.2015 až do 5.1.2016 s celkovou alokací až 6 mld. Kč. 

Výzvy jsou určeny pro zkvalitnění hospodářské infrastruktury, nakládání s odpady, rekultivaci skládek, energetické úspory, ochranu ovzduší a eliminaci průmyslového znečištění. Žadatelem mohou být obce a města, dobrovolné svazky obcí, městské části Prahy, příspěvkové organizace a obchodní organizace ovládané z více jak 50 % městy a obcemi.

Vyhlášení nových výzev z OPŽP 2014 - 2020

14.10.2015 - středa

Ministertsvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí vyhlásilo 7 nových z OP ŽP 2014 - 2020. Příjem žádostí je spuštěn v noci ze 14.10.2015 na 15.10.2015 až do 5.1.2016 s celkovou alokací až 6 mld. Kč. 

Výzvy jsou určeny pro zkvalitnění hospodářské infrastruktury, nakládání s odpady, rekultivaci skládek, energetické úspory, ochranu ovzduší a eliminaci průmyslového znečištění. Žadatelem mohou být obce a města, dobrovolné svazky obcí, městské části Prahy, příspěvkové organizace a obchodní organizace ovládané z více jak 50 % městy a obcemi.

Nová výzva Technologie II v OP PIK

21.9.2015 - pondělí

Od 21. září 2015 je zahájen příjem dotačních žádostí pro II. výzvu programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva je určena pouze pro podpořené žadatele, kterým byla schválena předběžná žádost o podporu v rámci III. výzvy IV. prodloužení programu Rozvoj OP PI. 

Maximální výše podpory je 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik, 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik. Alokace je 2 mld. Kč a výše dotace na 2 projekt je mezi 1 - 30 mil. Kč. 

Mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže

9.9.2015 - středa

V rámci OP Zaměstnanost byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena výzva, jejímž cílem je podpora vzdělávacích a motivačních aktivit cílové skupiny, zahraničních stáží a dalších. Dále intenzivní podpora pro vstup cílové skupiny na trh práce nebo jejího dalšího vzdělávání po jejím návratu do ČR. 

Žadatelem mohou být vzdělávací instituce, agentury práce, NNO, kraje a obce a jimi zřizované organizace. Míra podpory je až 100 %, rozmezí výdajů na 1 projekt se pohybuje od 1 - 100 mil. Kč, příjem žádostí bude od 1.9.2015 do 30.10.2015.

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Vyhlášení nových výzev z OPŽP 2014 - 2020

14.10.2015 - středa

Ministertsvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí vyhlásilo 7 nových z OP ŽP 2014 - 2020. Příjem žádostí je spuštěn v noci ze 14. 10. 2015 na 15. 10. 2015 až do 5. 1. 2016 s celkovou alokací až 6 mld. Kč. 

Výzvy jsou určeny pro zkvalitnění hospodářské infrastruktury, nakládání s odpady, rekultivaci skládek, energetické úspory, ochranu ovzduší a eliminaci průmyslového znečištění. Žadatelem mohou být obce a města, dobrovolné svazky obcí, městské části Prahy, příspěvkové organizace a obchodní organizace ovládané z více jak 50 % městy a obcemi.

Vyhlášení nových výzev z OPŽP 2014 - 2020

14.10.2015 - středa

Ministertsvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí vyhlásilo 7 nových z OP ŽP 2014 - 2020. Příjem žádostí je spuštěn v noci ze 14.10.2015 na 15.10.2015 až do 5.1.2016 s celkovou alokací až 6 mld. Kč. 

Výzvy jsou určeny pro zkvalitnění hospodářské infrastruktury, nakládání s odpady, rekultivaci skládek, energetické úspory, ochranu ovzduší a eliminaci průmyslového znečištění. Žadatelem mohou být obce a města, dobrovolné svazky obcí, městské části Prahy, příspěvkové organizace a obchodní organizace ovládané z více jak 50 % městy a obcemi.

Vyhlášení nových výzev z OPŽP 2014 - 2020

14.10.2015 - středa

Ministertsvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí vyhlásilo 7 nových z OP ŽP 2014 - 2020. Příjem žádostí je spuštěn v noci ze 14.10.2015 na 15.10.2015 až do 5.1.2016 s celkovou alokací až 6 mld. Kč. 

Výzvy jsou určeny pro zkvalitnění hospodářské infrastruktury, nakládání s odpady, rekultivaci skládek, energetické úspory, ochranu ovzduší a eliminaci průmyslového znečištění. Žadatelem mohou být obce a města, dobrovolné svazky obcí, městské části Prahy, příspěvkové organizace a obchodní organizace ovládané z více jak 50 % městy a obcemi.

Nová výzva Technologie II v OP PIK

21.9.2015 - pondělí

Od 21. září 2015 je zahájen příjem dotačních žádostí pro II. výzvu programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva je určena pouze pro podpořené žadatele, kterým byla schválena předběžná žádost o podporu v rámci III. výzvy IV. prodloužení programu Rozvoj OP PI. 

Maximální výše podpory je 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik, 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik. Alokace je 2 mld. Kč a výše dotace na 2 projekt je mezi 1 - 30 mil. Kč. 

Mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže

9.9.2015 - středa

V rámci OP Zaměstnanost byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena výzva, jejímž cílem je podpora vzdělávacích a motivačních aktivit cílové skupiny, zahraničních stáží a dalších. Dále intenzivní podpora pro vstup cílové skupiny na trh práce nebo jejího dalšího vzdělávání po jejím návratu do ČR. 

Žadatelem mohou být vzdělávací instituce, agentury práce, NNO, kraje a obce a jimi zřizované organizace. Míra podpory je až 100 %, rozmezí výdajů na 1 projekt se pohybuje od 1 - 100 mil. Kč, příjem žádostí bude od 1.9.2015 do 30.10.2015.

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Nová výzva Technologie II v OP PIK

21.9.2015 - pondělí

Od 21. září 2015 je zahájen příjem dotačních žádostí pro II. výzvu programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva je určena pouze pro podpořené žadatele, kterým byla schválena předběžná žádost o podporu v rámci III. výzvy IV. prodloužení programu Rozvoj OP PI. 

Maximální výše podpory je 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik, 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik. Alokace je 2 mld. Kč a výše dotace na 2 projekt je mezi 1 - 30 mil. Kč. 

Nová výzva Technologie II v OP PIK

21.9.2015 - pondělí

Od 21. září 2015 je zahájen příjem dotačních žádostí pro II. výzvu programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva je určena pouze pro podpořené žadatele, kterým byla schválena předběžná žádost o podporu v rámci III. výzvy IV. prodloužení programu Rozvoj OP PI. 

Maximální výše podpory je 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik, 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik. Alokace je 2 mld. Kč a výše dotace na 2 projekt je mezi 1 - 30 mil. Kč. 

Mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže

9.9.2015 - středa

V rámci OP Zaměstnanost byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena výzva, jejímž cílem je podpora vzdělávacích a motivačních aktivit cílové skupiny, zahraničních stáží a dalších. Dále intenzivní podpora pro vstup cílové skupiny na trh práce nebo jejího dalšího vzdělávání po jejím návratu do ČR. 

Žadatelem mohou být vzdělávací instituce, agentury práce, NNO, kraje a obce a jimi zřizované organizace. Míra podpory je až 100 %, rozmezí výdajů na 1 projekt se pohybuje od 1 - 100 mil. Kč, příjem žádostí bude od 1.9.2015 do 30.10.2015.

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže

9.9.2015 - středa

V rámci OP Zaměstnanost byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena výzva, jejímž cílem je podpora vzdělávacích a motivačních aktivit cílové skupiny, zahraničních stáží a dalších. Dále intenzivní podpora pro vstup cílové skupiny na trh práce nebo jejího dalšího vzdělávání po jejím návratu do ČR. 

Žadatelem mohou být vzdělávací instituce, agentury práce, NNO, kraje a obce a jimi zřizované organizace. Míra podpory je až 100 %, rozmezí výdajů na 1 projekt se pohybuje od 1 - 100 mil. Kč, příjem žádostí bude od 1.9.2015 do 30.10.2015.

Mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže

9.9.2015 - středa

V rámci OP Zaměstnanost byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena výzva, jejímž cílem je podpora vzdělávacích a motivačních aktivit cílové skupiny, zahraničních stáží a dalších. Dále intenzivní podpora pro vstup cílové skupiny na trh práce nebo jejího dalšího vzdělávání po jejím návratu do ČR. 

Žadatelem mohou být vzdělávací instituce, agentury práce, NNO, kraje a obce a jimi zřizované organizace. Míra podpory je až 100 %, rozmezí výdajů na 1 projekt se pohybuje od 1 - 100 mil. Kč, příjem žádostí bude od 1.9.2015 do 30.10.2015.

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Výzva OP VVV na inkluzivní vzdělávání

24.8.2015 - pondělí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v pondělí 24. 8. 2015 novou výzvu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem této výzvy je podpora inkluzivního vzdělávání, a tím zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání dětí a žáků.

Žádost o podporu mohou předložit školy a školská zařízení, veřejné VŠ, příspěvkové organizace či územní samosprávné celky. Výše dotace představuje 100 % způsobilých výdajů, kdy se výše rozpočtu projektu pohybuje od 5 do 80 mil. Kč. Příjem žádostí bude zahájen 5. 10. 2015 a ukončen 30. 11. 2015.

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Poslední výzva programu Rozvoj - OP PI

12.8.2015 - středa

V pondělí 17.8.2015 bude zveřejněna nová výzva v rámci programu Rozvoj z Operančího programu Podnikání a inovace. O dotaci mohou žádat malé a střední podniky na pořízení nových technologických zařízení či na realizaci efektivnost procesů. 

Malé podniky získají dotaci ve výši 45 %, střední podniky 35 % způsobilých výdajů. V rámci této výzvy budou podnikům přerozděleny dohromady 2 mld. Kč. Výše dotace na jeden projekt se pak pohybuje v rozmezí od 1 mil.- do 30 mil. Kč. Realizaci projektu bude nutné dokončit do ledna 2016.

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Rozvoj neziskových organizací z OP Z

3.8.2015 - pondělí

V úterý 1. 9. 2015 bude záhajen sběr žádostí o podporu v rámci výzvy Budování kapacit a profesionalizace NNO vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem výzvy je zvýšit důvěryhodnost NNO vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru. 

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou NNO  působící v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Výše podpory je 100 %, kdy se výše rozpočtu projektu pohybuje v rozmezí od 500 tis. do 5 mil. Kč. Období příjmu žádostí je od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.  

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora agropotravinářství - závlahy

29.7.2015 - středa

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu v rámci programu ,,Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy". Předmětem dotace je podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí. 

Žadatelem můžou být zemědělští podnikatelé nebo právnické osoby provozující závlahová zařízení sloužící pro zemědělskou výrobu. Zvýhodněni pak budou mladí zemědělci. Žádosti je možné podávat od 1.9.2015 do 30.9.2015, maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. 

Podpora sportu dětí a mládeže v JMK

29.7.2015 - středa

Jihomoravský kraj vyhlašuje podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, jež je zajišťována sportovními organizacemi v kraji. Předmětem dotace může být nákup sportovního vybevení neinvestičního charakteru, úhrada dopravy na soutěže a soustředění, pronájem sporotvních ploch apod.  

Žadateli mohou být právnické osoby, jejichž hlavní činnosti jsou v oblasti tělovýchovy a sportu (sporotvní kluby, tělocvičné jednoty a další). Žádosti je možné podávat od 30.6.2015 do 31.8.2015, dotace se pohybuje v rozmezí 20 000,- Kč až 300 000,- Kč na jeden projekt se spoluúčastí min. 30 % ze strany žadatele. 

Poslední výzva OP VK

15.7.2015 - středa

MŠMT vyhlásilo poslední výzvu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s pořadovým číslem 57. Mezi podporované aktivity patří rozvoj technických dovedností a ústních komunikačních dovedností žáků v cizím jazyce či související vzdělávání pedagogickcýhg pracovníků. Z nabízené dotace lze pořídti mj. i zařízení do školních dílen, odbornou literaturu či přístup do  vzdělávacího systému pro výuku cizích jazyků. Výše dotace je 100 %, minimální výše podpory 50 000 Kč, maximální výše podpory 1 000 000 Kč. Celková alokace je 460 mil. Kč, bude však navyšována o nevyčerpané prostředky z ostatních projektů.

Příjem žádostí probíhá do 28. 8. 2015.

Navýšení alokace výzvy č. 56 OP VK

9.7.2015 - čtvrtek

Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost navýšil alokaci výzvy č. 56 na téměř 1,6 mld. Kč a zveřejnil seznam dodatečně schválených projektů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvolní na financování projektů  výzvy č. 56 dalších téměř 800 mil. Kč. Navýšení alokace spolu se seznamem dodatečně schválených projektů bylo schváleno 7. července 2015. Podporu tak získá všech 2 752 žadatelů, jejichž žádosti o podporu uspěly při hodnocení.

Další výzva OP VVV - systémové projekty

8.7.2015 - středa

MŠMT vyhlásilo výzvu na podávání systémových projektů zaměřených na tyto oblasti:

 • Podpora vytváření komplexního systému hodnocení
 • Podpora kvality v systému poradenství
 • Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe
 • Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
 • Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností
 • Podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území
 • Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání
 • Prevence a transformace systému ústavní nebo ochranné výchovy

Aktivity v projektech budou realizovány průřezově napříč celou Českou republikou, jednou z podmínek je právě systémový dopad na území ČR. Realizátory projektů z této výzvy tak budou příspěvkové organizace zřízené MŠMT či organizační složky státu, nicméně lze očekávat přímé či nepřímé zapojení škol a školských zařízení.

Alokace výzvy je 2 mld. Kč, projekty mohou být realizovány až do konce roku 2022.

První výzva OP VVV - Krajské akční plány

8.7.2015 - středa

MŠMT jakožto řídící orgán OP Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo první výzvu, která podpoří tvorbu a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání. Příjemci budou jednotlivé kraje, nicméně do tvorby a následné realizace budou zapojeny zejména střední a vyšší odborné školy, ale i organizace zájmového a neformálního vzdělávání mládeže. Očekáváná je taktéž spolupráce s místními akčními plány (MAP, tedy plány pro ZŠ a MŠ), VŠ, zaměstnavateli, zřizovateli škol a dalšími.

Hlavní témata budou následující:

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě;
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání);
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů;
 • Rozvoj kariérového poradenství;
 • Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání;
 • Podpora inkluze;
 • Infrastruktura SŠ a VOŠ

Součástí projektů budou různá vzdělávání, workshopy, společná plánování apod. Všechny tyto činnosti povedou k lepšímu zacílení navazujících dotačních titulů, kde už budou žadateli jednotlivé školy.

Projekty budou trvat od 66 do 72 měsíců, celková alokace je 340 mil. Kč.  

Ministerstvo zemědělství podpoří výstavbu a rekonstrukci vodovodů a kanalizací

29.6.2015 - pondělí

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí v rámci programu "Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací". Žádosti o podporu lze předkládat od 1. 7. do 14. 8. 2015. Celková alokace výzvy je 1,5 mld Kč. Podpora je rozšířena i pro místní (městské) části s velikostí do 1000 obyvatel. Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů, nejvýše však 50 mil Kč.  

Kraj Vysočina podpoří polytechnickou výchovu v základních a mateřských školách

26.6.2015 - pátek

Do dotačního titulu s názvem Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách se zapojí Kraj Vysočina. V následujích týdnech tak bude přijímat žádosti o dotaci na stavebnice, vybavení dílen nářadím a učebními pomůckami apod. K rozdělení bude připraveno až 6 mil. Kč. Žádosti mohou školy předložit na Kraji od 18. do 22. července. Minimální výše dotace. Výše dotace poskytnuté jedné škole na projekt může činit minimálně 10 000 Kč a maximálně 50 000 Kč

Schválen program česko-rakouské přeshraniční spolupráce

24.6.2015 - středa

Program stejně jako v  období 2007-2013 bude podporovat široké spektrum projektů, jejichž společným znakem je jejich přeshraniční dopad na společné území. Podporovány budou projekty v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací (12,5 mil. EUR), ochrany životního prostředí a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví (45,4 mil. EUR), rozvoje vzdělávání a kvalifikace pro využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním území (13,7 mil. EUR) a projekty podporující spolupráci institucí a rozvoj komunit v příhraničním území (20,4 mil. EUR).  Celkem je na podporu projektů připraveno 97 mil. EUR prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje.

 Programové území je na české straně vymezeno územím kraje Jihočeského, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Na rakouské straně je tvoří okresy Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf.

OP ŽP vyhlašuje první výzvy!

19.6.2015 - pátek

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje první výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Výzvy se týkají oblastí jako čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadů a ochrana přírody. Alokace finančních prostředků pro projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní je stanovena na 1,3 mld Kč, pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech na 2,5 mld. Kč, pro oblast odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik na 2,36 mld. Kč a konečně pro projekty z oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu byla alokace finančních prostředků na podporu vybraných projektů stanovena na 2,889 mld. Kč. 

Výzvy jsou určeny na individuální projekty, u nichž celkové náklady projektu nesmějí přesáhnout 50 mil.€. Žadatelé mohou začít předkládat své žádosti od 14. srpna prostřednictvím IS KP 14+.

Vyhlášena první výzva OP Z - Záruky pro mladé

8.6.2015 - pondělí

Ačkoliv je tato výzva určena pouze pro Úřad práce, může se do projektu jakožto partner zapojit jakýkoliv kraj či škola. Obsahem projektu pak budou následující aktivity:

 1. Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti.
 2. Poskytování poradenské činnosti pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
 3. Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování.
 4. Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, včetně mezinárodní pracovní mobility; podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží.
 5. Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků;

V následujících měsících tak lze očekávat zahájení poskytování příspěvků na realizaci stáží, rekvalifikací, odborných praxí apod.

Kraj Vysočina nabízí firmám finance na rozvoj výzkumu a vývoje

8.6.2015 - pondělí

Dotace dostanou na navázání či prohloubení spolupráce v oblasti inovací s vysokou školou, univerzitou nebo veřejnou vědeckou institucí, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. Využít ji mohou na své projekty z oblasti zpracovatelského průmyslu, a vybraných informačních a komunikačních činností. Konkrétně na nákup služby typu vývoj produktu, procesu nebo služby, testování nebo měření, použití výzkumného zařízení, návrh nebo zhotovení prototypu, analýza vhodnosti použití materiálu, návrh designu a další.

Žadatelé mohou získat podporu ve výši až 80 % hodnoty projektu, maximálně však 200 tisíc Kč. Podmínkou je ukončení projektu do konce roku 2016. Žádosti je možné předkládat od 15. do 26. června tohoto roku.

Příjem žádostí do OP PIK zahájen

1.6.2015 - pondělí

V pátek vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu první výzvy v novém programovém období v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Od dnešního dne je tak možné podávat žádosti o dotaci pro podnikatelské subjekty všech velikostí s důrazem na podporu malých a středních podniků. 

Využijte této příležitosti podpořte rozvoj vlastního podnikání, s přípravou i administrací žádosti Vám rádi pomůžeme.

Šance pro drobné sakrální stavby

22.5.2015 - pátek

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakránlích staveb. Žádat mohou do 25. června obce do 3000 obyvatel či svazky obcí. Dotace bude poskytnuta na investice i neinvestice, a to až do výše 70 % celkových nákladů (min. však 50 tis. Kč, max. 300 tis. Kč).

Změna v systému aktualit

21.4.2015 - úterý

Opouštíme plánovaný systém předem nadefinovaného blogu a přecházím na systém krátkých aktualit. Původní systém se neprojevil tak užavatelsky příjemným jako bychom si představovali.

Doufáme, že tento nový systém se Vám bude líbit a zvýší přehlednost a uživatelský komfort při prohlížení našich stránek. Pokud by se Vám něco nepozdávalo, neváhejte se ozvat:)

Spuštění nových internetových stránek

16.4.2015 - čtvrtek

Doufáme, že tento nový web se Vám bude líbit a zvýší přehlednost a uživatelský komfort při prohlížení našich stránek. Pokud by se Vám něco nepozdávalo, neváhejte se ozvat:)