O SPOLEČNOSTI

KDO JSME?

Compass Consulting Service a.s., člen investiční skupiny DRFG a.s., je poradenská společnost zabývající se evropskými a národními dotacemi. Naší hlavní specializací jsou investiční i neinvestiční projekty s oblasti strukturálních fondů EU.

Náš efektivní projektový management klade důraz na preciznost a spolehlivost služeb, které klientům otevírají cestu k dotacím.

Poskytujeme komplexní služby. Projekt pro nás nekončí úspěšným předložením žádosti o podporu. Za klíčovou považujeme plnou asistenci příjemci podpory v průběhu realizace projektu tak, aby byly beze zbytku naplněny veškeré podmínky poskytnutí dotace a přislíbené prostředky bez krácení a časových prodlev v plné výši proplaceny.

CO NABÍZÍME?

Bezplatný monitoring dotačních příležitostí

Výběr vhodného dotačního titulu

Grantové poradenství

Zpracování projektového záměru a rozpočtu

Příprava a podání dotační žádosti

Realizace výběrového řízení

Komplexní správa a monitorování projektu

Žádost o proplacení projektu 

PROČ ZVOLIT COMPASS CONSULTING SERVICE a.s.?

  •          Úzká specializace služeb, perfektní znalost řešených dotačních programů

  •          Zkušenosti z několikaleté praxe v agentuře CzechInvest a v renomovaných předních dotačních agenturách

  •          Mnohaleté zkušenosti s řízením i administrací investičních i neinvestičních projektů  

  •          Komplexní projektové řízení

  •          Nadprůměrné procento úspěšně podpořených žádostí

  •          Většinu odměny je hrazena až z obdržených dotačních prostředků

  •          Silné analytické, právní a ekonomicko- administrativní zázemí díky členství v investiční skupině DRFG