Š KOLY

DOTAČNÍ OBLASTI

   VÝSTAVBA A MODERNIZACE PROSTOR

Chcete ve Vaší škole modernizovat a budovat prostory, jež se budou podílet na zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání?

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu Vám může být na tyto činnosti poskytnuta dotace. Program se v této oblasti zaměřuje na modernizaci a vybavení škol, školských zařízení a dalších zařízení zajišťujících vzdělávací aktivity, jakož i na podporu stavebních úprav zařízení pro odborné vzdělávání.

Máte-li o podporu těchto aktivit na Vaší škole zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

   SPOLUPRÁCE A MOBILITA

Chcete na Vaší škole posílit oblast mezinárodní spolupráce mezi univerzitami a zapojit ji tak do spousty zajímavých projektů, ať v oblasti výzkumu či zkvalitnění výuky?

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, jež je mimo jiné zaměřen na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zvýšení kvality výukym, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol, dále na provázání činností vysokých škol s praxí či posilování mezinárodního prostředí a spolupráce, Vám může být na aktivity podporující tyto činnosti poskytnuta dotace.

Máte-li o podporu těchto aktivit na Vaší škole zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

   VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Máte zájem na zvyšování odbornosti a kvalit svých pedagogů, jež povede i k celkovému zvýšení kvality výuky na Vaší škole?

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Vám na aktivity podporující tyto činnosti může být poskytnuta dotace. Tento operační program se zaměřuje na zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, jakož i na zvyšování jejich odborné přípravy pro budoucí činnost, vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků a na celkové zvýšení kvality vzdělání, jak z regionálního pohledu, tak pro děti ze sociálně či kulturně znevýhodněného prostředí.

Máte-li o podporu těchto aktivit na Vaší škole zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

   VÝZKUM A VÝVOJ

Chcete na Vaší vysoké škole podpořit a prohloubit oblast vývoje a výzkumu?

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání tyto aktivity podporuje a poskytuje na ně prostředky prostřednictvím dotací. Program je mimo jiné zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání, zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje, provázání činností vysokých škol s praxí či posílení internacionalizace výzkumných týmů i rozvoj kvalitní infrastruktury pro přípravu budoucích výzkumníků.

Máte-li o podporu těchto aktivit na Vaší škole zájem  a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

   ODBORNÁ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ A STUDENTŮ

Máte zájem poskytnout svým žákům a studentům odbornou přípravu v jejich oboru, které je připraví na jejich budoucí profesi a pomůže jim v hledání budoucího zaměstnání?

Aktivity, s jejichž pomocí můžete žákům a studentům tuto odbornou přípravu zajistit podporuje operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání. Program je zaměřen na zvyšování kvality vzdělávání na všech úrovních tj. předškolní, základní, středoškolské a vysokoškolské, dále na zvýšení kvality odborné přípravy, zvyšování kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce a společnosti, jakož i rozšiřování spolupráce mezi univerzitami a mnoho dalších.

Máte-li o podporu těchto aktivit na Vaší škole zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.