Z EMĚDĚLCI

DOTAČNÍ OBLASTI

   PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Máte zájem o evropské dotace v rámci projektů zaměřených na tuto oblast?

Program rozvoje venkova je zaměřen primárně na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků. Za další cíle si klade obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů či podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření.

Dotovány jsou investice pro udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy, dále investice do výstavby hospodářských budov a potřebné infrastruktury. Poskytnuté prostředky mohou být využity i na investice do nových technologií, inovací či poradenských služeb.

Jestliže máte zájem výše uvedené či podobné aktivity u Vás podpořit a rozvíjet a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

   R YBÁŘSTVÍ

Máte zájem o evropské dotace v rámci projektů zaměřených na tuto oblast?

Program Rybářství se zaměřuje na podporu zlepšování kvality vodního prostředí v rybnících, zvyšování produkce sladkovodních ryb, modernizaci zpracovatelských výroben a celkového zkvalitňování pracovních podmínek v odvětví rybářství.

Jestliže chcete takovéto aktivity u Vás podpořit a rozvíjet či se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.